Proizvodni program naše štamparije je rastao zajedno sa našim tehničkim mogućnostima. Taj rast, pored naše želje za razvojem i unapređenjem samih procesa rada, bio je uslovljen i potrebama naših klijenata. Danas se naš proizvodni program može podeliti u nekoliko segmenata i to:

Knjige, brošure, katalozi,

blokovska roba, reklamni blokovi

Štamparija Feniks Inđija

Koverte, fascikle,

memorandumi

koverte

Flajeri, plakati, prospekti

flajeri prospekti

Kutije, etikete, deklaracije

kutija

Papirne kese

kesa