Štamparija Feniks uspešno obavlja svoju delatnost još od 1995. godine. Pružanjem usluge štampe i dizajna na najvišem nivou ostali smo u koraku sa vremenom i proširili paletu usluga i proizvoda. Danas kod nas možete dobiti najkvalitetniju štampu: knjiga, kataloga, blokovske robe, fascikli, memoranduma, plakata, flajera, etiketa, kutija i tako dalje.

Štamparija Feniks pre svega poseduje iskustvo u offset štampi, kao i završnoj grafičkoj doradi, a pored dugogodišnjeg iskustva, naš tim odlkuje profesionalni odnos prema svakom poslu i klijentu, poštovanje zadatih rokova, kvalitet dizajna i štampe kao i razumne i pristupačne cene.

Uvođenjem novih mašina i tehnologija u proizvodni proces poboljšavamo kvalitet štampe, usluga i nudimo širi proizvodni program sa ciljem ostvarivanja novih saradnji i zadovoljavanja potreba svih svojih klijenata.

 Proizvodni program naše štamparije je rastao zajedno sa našim tehničkim mogućnostima. Taj rast, pored naše želje za razvoj i unapređenje samih procesa rada, bio je uslovljen i potrebama naših klijenata. Danas se naš proizvodni program može podeliti u nekoliko segmenata i to: